Okotec Biogestión S.L. és una empresa especialitzada en el tractament de residus agrícoles, ramaders i industrials, a través de la fermentació anaeròbica i en el maneig i tractament posterior del substrat fermentat.

Així, Okotec Biogestión S.L. ha desenvolupat, a partir d’un sistema bàsic de digestió anaeròbica, un complet sistema de tractament de residus que permet, no només la seva valorització per la generació d’electricitat, sinó també la recuperació de productes importants en el cicle productiu, com aigua o substrats fertilitzants amb diversos usos.

Arribem a la conclusió que la fermentació anaeròbica i l’aprofitament del biogàs són les millors eines per resoldre la problemàtica, no només del purí, sinó de tot tipus de residus agrícoles, ramaders i industrials.