TRACTAMENTS DE DIGESTAT I PURINS

La solució d’Okotec Biogestión S.L. en plantes d’aquesta mida, inclouen l’aplicació dels tractaments finals al substrat fermentat. Aquests tractaments permeten la recuperació de productes aptes per al seu ús directe o posterior comercialització, entre els que destaquen:

           – Fertilizant sòlid de qualitat.

           – Fertilizant líquid concentrat.

           – O aigua, apta per a ús industrial, per al rec o per abocar-la a canalització pública, en cas necessari.

Alguns del tractaments han estat desenvolupats específicament per a Okotec Biogestión S.L. a Alemanya. La seva aplicació amb èxit a la depuració de purins és totalment nou.