LA GENERACIÓ DE BIOGÀS:

Dins els fermentadors es desenvolupen de forma controlada el procés de digestió i la generació de biogàs. El substrat es manté a uns 40-45ºC, depenent del materials a tractar, durant uns 22 dies aprox. Agitadors i mescladors incorporats al fermentador s’encarreguen de mantenir les condicions d’homogeneïtat en el substrat més adients.

El biogàs que es genera s’acumula a la part superior del fermentador, on també hi té lloc un procés de descomposició de H2S, el qual retorna en forma de sals de sofre al substrat líquid. D’aquesta manera, el biogàs surt del fermentador a punt per ser processat en la central de cogeneració, sense que suposi cap perill per als motors. Aquesta característica del procés d’OKOTEC Biogestión evita haver d’instal·lar costosos equips de desulfuració.

         

ELS EQUIPS:

Els fermentadors són dipòsits de formigó armat, tancats per la seva cara superior amb una coberta elàstica, i equipats d’un sistema de calefacció  a les parets i terra. Tan les parets com el terra estan tèrmicament aïllats per evitar pèrdues de calor. L’agitació es fa mitjançant diversos agitadors, ja siguin de pales o d’hèlix, segons l’aplicació.

El transport del substrat d’un dipòsit a un altre es fa per bombes especials d‘alta qualitat. Tot el funcionament es controla des d’un sistema central equipat de sistemes d’avisos per telèfon, que redueixen al mínim el personal necessari de la planta.