RECEPCIÓ DE MATERIALS

La gran diversitat de productes aptes per a la seva digestió anaeròbica en les plantes d’Okotec Biogestión S.L. demana un ampli ventall de sistemes de recepció i manipulació de les matèries primeres.

Cada instal·lació està dissenyada per resoldre els problemes concrets de cadascun dels nostres clients. D’aquesta forma Okotec Biogestión S.L. disposa de solucions per rebre matèries sòlides (dosificadors, trituradors, etc.) o líquids (dipòsits, pre-escalfadors, agitadors, etc.) i per a la seva adequació prèvia al procés (neteja, desarenament, higienització, etc.).