+34 93 862 21 83 info@okotec2008.com

Okotec2008 S.L. participa com a soci fundador de l’Associació Espanyola del Biogàs (AEBIG).