+34 93 862 21 83 info@okotec2008.com

TRACTAMENTS DE DIGESTAT I PURINS

La solució d’Okotec2008 S.L. en plantes d’aquesta mida, inclouen l’aplicació dels tractaments finals al substrat fermentat. Aquests tractaments permeten la recuperació de productes aptes per al seu ús directe o posterior comercialització, entre els que destaquen:

           – Fertilizant sòlid de qualitat.

           – Fertilizant líquid concentrat.

           – O aigua, apta per a ús industrial, per al rec o per abocar-la a canalització pública, en cas necessari.

Alguns del tractaments han estat desenvolupats específicament per a OKOTEC 2008 , a Alemanya. La seva aplicació amb èxit a la depuració de purins és totalment nou.